Hakkımızda

- +
Meva Sosyal Yardımlaşma Derneği

Meva Sosyal Yardımlaşma Derneği, Konya’nın sevgi dolu topraklarında, Hayri Büyüktermiyeci, Osman Fatih Gül, Ali Bircan, Muhammed Sami Yüzbaşıoğlu, Hasan Gündüz, Hikmet Akbulut, Adnan Iplikçiler, Safa Üzüm, Halil İbrahim Yaşar, Safa Dolmacı, Faik Büyüktermiyeci ve Hasan Küçükçekiç gibi değerli isimler tarafından 23 Ocak 2023 tarihinde kurulmuştur.

Dernek, toplumda dayanışma ve yardımlaşma duygularını güçlendirmeyi, ihtiyaç sahiplerine el uzatmayı ve onlara destek olmayı amaçlayan bir misyonla yola çıkmıştır. Meva Sosyal Yardımlaşma Derneği, gıda, kömür, eşya, nakit ve kira desteği gibi birçok alanda ihtiyaç sahiplerine yardım sunarak, toplumsal sorumluluğunu yerine getirmektedir.

Derneğimizin Temel İlkeleri:

Adalet ve Eşitlik: Herkesin temel ihtiyaçlarına adil ve eşit bir şekilde ulaşabilmesi için çalışıyoruz.

Saygı ve Hoşgörü: Derneğimiz, farklı kültürlerden gelen her bireye saygı göstermeyi ve hoşgörüyle yaklaşmayı ilke edinmiştir.

Şeffaflık: Faaliyetlerimizde şeffaflığı ön planda tutarak, bağışçılarımıza ve toplumumuza güvenilir bir ortak olma çabasındayız.

İşbirliği ve Dayanışma: Toplumun her kesimiyle işbirliği yaparak, dayanışma kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyoruz.

Meva Sosyal Yardımlaşma Derneği, her geçen gün büyüyen ve güçlenen bir aile olma yolunda ilerliyor. Bu süreçte destek veren gönüllülerimize, bağışçılarımıza ve tüm toplumumuza içten teşekkür ediyoruz. Sizlerle birlikte, daha aydınlık yarınlara adım atmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Vizyonumuz

Meva Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak, toplumsal adaletin güçlendiği, her bireyin temel ihtiyaçlara erişimde eşit olduğu bir dünya hayal ediyoruz. Vizyonumuz, toplumun her kesiminde yaşanan sosyal sorunlara karşı etkin ve sürdürülebilir çözümler üreterek, insanların daha yaşanabilir bir hayata sahip olmalarına katkıda bulunmaktır.

Misyonumuz

Meva Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak misyonumuz, toplumumuzdaki dezavantajlı durumda olan birey ve ailelere yardım eli uzatmak, onların yaşam kalitesini artırmak ve umutlarını canlandırmaktır. Temel değerlerimiz olan adalet, saygı, şeffaflık ve dayanışma prensipleri doğrultusunda hareket ederek, aşağıdaki hedeflere ulaşmayı amaçlıyoruz:

Temel İhtiyaçları Karşılamak: Gıda, kömür, eşya, nakit ve kira desteği gibi temel ihtiyaçlarda bulunan birey ve ailelere yönelik etkili yardım programları oluşturmak.

Eğitim ve Bilinçlendirme: Toplumun bilinç düzeyini artırmak için eğitim programları düzenlemek ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek.

Sosyal Girişimcilik: Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal girişimcilik projelerini destekleyerek, sürdürülebilir çözümler üretmek.

Toplumsal Dayanışmayı Güçlendirmek: İnsanlar arasındaki dayanışmayı artırmak ve toplumsal sorumluluğu teşvik etmek için çeşitli etkinlikler düzenlemek.

Gelişen İhtiyaçlara Hızlı Yanıt: Toplumun değişen ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt verebilmek için esnek ve dinamik bir yapı oluşturmak.

İnovasyon ve İyi Uygulama: Yenilikçi çözümler geliştirmek, iyi uygulamaları paylaşmak ve sektöre öncülük etmek.

Meva Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak, bu misyon ve vizyon doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyor ve toplumumuzun daha adil, daha güçlü ve daha bir arada bir geleceğe ulaşmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Bize Katılın, Değişimi Birlikte Yaratın!
Meva Sosyal Yardımlaşma Derneği